Διαμερίσματα Χαλάνδρι-Γρίβα και Αιγαίου 

Νέα τετραώροφη οικοδομή

Θέση: Στην οδό Γρίβα και Αιγαίου, σε πεζόδρομο επί της ρεματιάς του Χαλανδρίου και πολύ κοντά στο κέντρο.

Διατίθενται διαμερίσματα:

-80τ.μ. Α' ορόφου

-83τ.μ. Β΄ορόφου

-119 τ.μ. Δ΄- Ε΄ορόφων

-122 τ.μ. Δ΄- Ε΄ορόφων

        Στο βασικό εξοπλισμό των διαμερισμάτων περιλαμβάνονται και τα εξής:

Ανακύκλωση υλικών

Κάτοψη Ά ορόφου

Κάτοψη Δ΄ορόφου

Κάτοψη Δ΄ορόφου

Κάτοψη Β΄ορόφου

Κάτοψη σοφίτας Διαμερίσματος Δ-1

Κάτοψη σοφίτας Διαμερίσματος Δ-2