ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

    • Παναγιώτα Βελαώρα, Πολιτικός Μηχανικός

    • Μαρία Βελαώρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός

    • Σοφία Ιωάννου, Αρχιτέκτων Μηχανικός

    • Χαράλαμπος Πανταζόπουλος, Πολιτικός Μηχανικός

    • Ιωάννης Μπόνιας, Μηχανολόγος Μηχανικός