ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


Αεροπόρου Χαλκιά 15,

Τ.Κ. 15232 Χαλάνδρι

Τηλ: 210 6855662


Δημήτριος Βελαώρας

Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κιν : 693 2414359

Χρήστος Βάχλας

Πολιτικός Μηχανικός

Κιν : 693 6665712


Email: info@vevatech.gr

velaoras@otenet.gr

vachlasc@gmail.com