Εταιρεία

Υπηρεσίες

Έργα

Επικοινωνία

ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ

  • Χρήστος Βάχλας, Πολιτικός Μηχανικός
  • Παναγιώτα Βελαώρα, Πολιτικός Μηχανικός
  • Μαρία Βελαώρα, Αρχιτέκτων Μηχανικός
  • Ιωάννης Μπόνιας, Μηχανολόγος Μηχανικός